Archive

Volume 12, A Multidisciplinary Approach to Science 5b, 2017


Regional Investment Policy: Analysis and Assessment of the Investment Environment State

Gulnara M. Kvon, Irina V. Lushchik, Mikhail A. Karpenko, Natalia A. Zaitseva, Andrei A. Kulkov, Alexander A. Galushkin, Nailya M. Yakupova


Digital Transformation of Society: Problems Entering in the Digital Economy

Eugene A. Khitskov, Svetlana V. Veretekhina, Alla V. Medvedeva, Olga L. Mnatsakanyan, Elena G. Shmakova, Andrew Kotenev


Development of Multicultural Value Orientations in Future Specialists in the Context of a Higher Education Institution

Liudmila V. Shukshina, Yuliya V. Bazhdanova, Irina A. Koretskaya, Bogdan S. Vasyakin, Nadezhda V. Lipatova
Prev12Next