Archive

Volume 12, Interdisciplinary Perspective on Sciences 7b, 2017


Autonomous Ecologically Safe Installation for Sea Water Desalination

Valery V. Bagrov, Alexander S. Kamrukov, Vladimir N. Kostritsa, Vladimir I. Krylov


Improvement of Youth Personnel Policy: Social Inspection

Mikhail V. Vinichenko, Peter Karácsony, Tatiana S. Demcheko, Irina Y. Ilina, Sergey A. Makuchkin


Integrative Module Technology of Future Engineers Training in the Field of Ecological-Economic Safety

Gulnara N. Kaigorodova, Nikolay N. Kosarenko, Dmitriy A. Shapovalov, Guzel B. Sayfutdinova, Ivan A. Sharonov, Sergey B. Ignatov, Irina G. Kartushina


Downshifting in Social Networks

Artem S. Moskvin, Julia I. Kolobova, Galina I. Simonova, Vyacheslav V. Utemov


Strategic Priorities of Regional Investment Activity

Gulnara M. Kvon, Liya V. Faleeva, Guzel K. Pyrkova, Daria P. Alyakina, Alfiya A. Mustafina, Nina I. Kryukova, Vadim V. Blekus


Logical Structure of Pedagogical Support of Students’ Social Adaptation

Galina I. Simonova, Vyacheslav V. Utemov, Artem S. Moskvin


Mechanisms for Designing Students’ Humanitarian Training as of Pedagogical System

Rimma Kh. Gilmeeva, Valentina A. Ignatova, Victoria V. Nevolina, Marina Yu. Fadeyeva, Viktor V. Kurushin, Natalia V. Kosolapova, Vladimir A. Mishchenko


Student’s Social Experience Forming in University Vocational Training

Liya V. Faleeva, Ekaterina V. Bratukhina, Sergey G. Ezhov, Larisa N. Gorbunova, Anastasia P. Lopanova, Lubov F. Viaznikova, Nina I. Kryukova


Micromachined Ionization Vacuum Gauge and Improve its Sensitivity with Magnetic Field

Sadegh Mohammadzadeh Bazarchi, Ebrahim Abbaspour Sani


Application of (CAD) Modeling in Selection of Open Cast Mining Machines for Complex Structure Ore Deposits in Training of Mining Engineers

Vladimir V. Ivanov, Viktoriya A. Merkulova


Service Enterprises’ Non-Price Competition Economic Aspects: Macro and Meso Level of Research

Iliyas R. Galiullin, Alexey I. Shinkevich, Aleksandr A. Novikov, Elena V. Novikova, Rashad A. Kurbanov, Ramin A. Gurbanov, Irina V. Shireva


Tooling of Modeling and Strategic Planning of Energy-Efficient Development of the Regional Fuel and Energy Complex

Gabibulla R. Khasaev, Vladimir A. Tsybatov


Value and Meaning Attitudes as a Factor of Forming Tolerant Ethnic Consciousness in the Multicultural Milieu of a Higher Education Institution

Gabibulla R. Khasaev, Vladimir A. Tsybatov


Evaluation of the Socio-Economic Benefits from the Use of Outsourcing in the Service and Hospitality Industryters

Natalia A. Zaitseva, Tatiana G. Somovа, Anna A. Larionova, Zhanna V. Gornostaeva, Olga V. Eliseeva, Julia V. Tepina, Natalya A. Ryabokon


Didactic Principles of University Information Educational Systems Designing

Mariya M. Gorovaya, Rimma R. Khanmurzina, Liliya A. Malakhova, Nataliya P. Tagirova, Natalia R. Saenko, Ekaterina Yu. Shnyakina, Mariya B. Zatsepina


Iteration as a Regulatory Function of Education Management

Viktor S. Shcherbakov, Svetlana I. Ashmarina, Maria O. Suraeva, Rashad A. Kurbanov, Asiya M. Belyalova, Ramin A. Gurbanov, Julia V. Torkunova


Educational and Cognitive Independence of Students in E-learning

Elena Yu. Shcherbina, Evgenij M. Dorozhkin, Olga B. Akimova, Vyacheslav A. Yadretsov, Matvey D. Shcherbin


Pedagogical Conditions of Primary Drug Abuse Prevention among Students of a Higher Education Institution

Tatiana Yu. Shaydurova, Evgenij M. Dorozhkin, Lyudmila D. Starikova, Andrey A. Shaydurov, Ekaterina V. Zaitseva


Corporate Personnel Training System

Dmitriy G. Miroshin, Natalya V. Borodina, Olga V. Kostina, Andrey P. Suntsov, Alexandra K. Ezhova


Independent Work of Students as an Essential Component of the Communicative Competence Development in the Context of the Federal State Educational Standards of Higher Education

Alla A. Evtyugina, Marina V. Sturikova, Evgenij M. Dorozhkin


Special Competence in the Structure of Vocational Pedagogical Integrity in the Sphere of Vocational Education

Kseniya A. Fedulova, Marina A. Fedulova, Yuliya S. Kirillova, Anastasiya I. Vagina, Timofey M. Kuznetsov


Pedagogical Artistry as a Professional Feature

Natalya E. Zhdanova, Olga V. Mukhlynina, Natalya S. Bastrakova, Irina M. Kondyurina, Tatyana N. Simakova, Ekaterina V. Volozhanina


Student Youth Tolerance as a Factor of Socio-Cultural Integration

Natalia A. Orekhovskaya, Alexander G. Tyurikov, Pavel V. Razov, Mikhail V. Kibakin, Natalya I. Kiseleva


Structure and Content of Future Social Workers’ Training: Experience, Problems and Prospects

Elena B. Beregovaya, Elena A. Sorokoumova, Nataliya M. Komarova, Nina I. Kryukova, Elena V. Spirina, Galina A. Stepanova, Tatyana B. Lisitzina


Migration Safety in Education: Adaptation of Migrant Students to Conditions at Higher Educational Establishments

Vera S. Tretyakova, Tatyana V. Nosakova, Nadezhda F. Ufimtseva, Vladislav I. Ovchinnikov


Model for Student Spiritual and Moral Orientations Forming in Humanistic Paradigm Context

Roza Sh. Akhmadieva, Ekaterina I. Artamonova, Mariya B. Zatsepina, Liudmila N. Vakhrusheva, Svetlana V. Savinova, Vladimir M. Shinkaruk, Veronika V. Kuznetsova


Personalized Patterns of Teachers Training in Document Science Course Subjects in a Vocational Pedagogical University

Maksim R. Moskalenko, Evgenij M. Dorozhkin, Marina B. Larionova, Tatiana E. Kazakova, Victoria V. Lobanova


Model of Preparation of a Craftsman in the Framework of Continuous Vocational Education

Gennadij M. Romantsev, Yurii N. Zelenov, Konstantin V. Kryuchkov, Andrei V. Efanov, Ekaterina Yu. Bychkova


Green and Efficient Synthesis of a Novel Series of Indeno-Fused Pyrido [2,3-d] Pyrimidines Using Choline Hydroxide as Eco-Friendly Catalyst in Water

Mohammad Hakimi Roknabadi, Mohammad Hossein Mosslemin, Razieh Mohebat


Development and Concentration Efficiency Study of Enterprises Innovation Activity in Real Sector of Economy

Tatiana V. Malysheva, Alexey I. Shinkevich, Elena V. Zelenkina, Ivan S. Denisov, Tatyana M. Vorotyntseva, Olga A. Dmitrieva, Vladimir I. Kurdyumov
Prev123Next